Sociale BelastingHulp Gouda® is een particulier initiatief. Wij ontvangen geen subsidies voor de korting en gunstige voorwaarden die wij aanbieden aan cliënten met een inkomen op sociaal minimum niveau.

Als u dit initiatief een warm hart toedraagt, kunt u ons op een eenvoudige manier helpen dit systeem blijvend tot een succes te maken.

Dit werkt als volgt:

– Nadat u ons heeft ingeschakeld voor belastinghulp, sturen wij u een factuur. Op deze factuur staat het bedrag dat u ons verschuldigd bent voor de bewezen diensten.

– Op deze factuur staat echter óók een onverplichte betaling ten hoogte van 10 % van uw factuurbedrag. U kunt er dan voor kiezen om naast het factuurbedrag ook de onverplichte betaling over te maken.

Dankzij onze zeer scherpe tarieven blijft onze dienstverlening zeer voordelig. Ook als u ons meehelpt.

Als dat geen ‘Win-Win’ situatie oplevert, weten wij het ook niet meer…